תנאי שימוש

כללי

מדיניותה של אפקטיבייט, מפעילת האתר, כפי שתפורט להלן, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר. האתר עומד בסטנדרט גבוה לאבטחה והגנה על פרטיות המשתמש ומאפשר לגולשים לגלוש ללא פגיעה בפרטיותם. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שאפקטיבייט תעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם להצהרת פרטיות זו. אם יש לך שאלות בעניינים אלה, אנא פנה אלינו בדואר אלקטרוני.

מטיבעה​, מדיניות הפרטיות היא מסמך שיתכן וישתנה מעת לעת. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם.

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל היא מיועדת כמובן גם לנשים.


רישום לשירותים

לצורך קבלת שיחת ייעוץ, תדרש למסור מידע אישי אודותיך, לרבות פרטים מזהים (שם מלא), פרטי התקשרות (כתובת אלקטרונית ומספר טלפון) וכדומה. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע ​​לא תוכל לקבל את השירות המבוקש.


מאגרי מידע ואבטחת מידע

המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מפעילי האתר. מפעילי האתר יעשו שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים. מפעילי האתר מיישמים באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

השימוש בנתונים

בעת השימוש באתר יכול שיצטברו נתונים על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים שבהם צפית, האימונים שביצעת ומשחקים ששיחקת והישגך בהם, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. אפקטיבייט תשמור את הנתונים בסודיות. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הפנייה לייעוץ דרך האתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

• ליצירת קשר איתך.

• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים, ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. הנתונים שימשו את מפעילי האתר לצורך כך יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.

• כדי לשפר את האימון, הקורסים והמשחקים המוצעים באתר, ובכלל זה לבצע מחקר ועל פי המידע הנאסף להתאים אותם ביתר דיוק לצרכי והתנהגות המשתמשים באתר ולשנות או לבטל שירותים, משחקים וקורסים קיימים. גם כאן הנתונים שימשו את מפעילי האתר לצורך כך יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.


מסירת מידע לצד שלישי

אפקטיבייט שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע לצד שלישי לשם שת"פ מחקרי. במקרה כזה המידע יועבר ללא פרטים אישיים מזהים. מעבר לכך,  אפקטיבייט לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

• במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר;

• אם יתקבל בידי אפקטיבייט צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אפקטיבייט;

• בכל מקרה שאפקטיבייט יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

• אפקטיבייט יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;

• תתקבל אצל אפקטיבייט טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה מפעילי האתר רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

Cookies

בעלי האתר משתמשים ב'עוגיות' (קוקיז) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (קוקיז) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-קוקיז יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- קוקיז מוצפן, ומפעילי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל קוקיז, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- קוקיז במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 
הצהרת זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות לאפקטיבייט.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.
כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מאפקטיבייט אסור בהחלט.


מאמרי האתר

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות לאפקטיבייט, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מאפקטיבייט. כמו כן אין לקשר, לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. במקומות בהם מופיעים תצלומי-מסך של תוכנות כלשהן, זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי (GUI) שמורות לחברות שיצרו אותן.
אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית, פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב מאפקטיבייט.


היתר קישור

בנוסף על ההגבלות המצויינות ומבלי לגרוע מהן, ניתן היתר לכל המעוניין ליצור קישור-אינטרנט (link) לאתר זה או לכל אחד מעמודיו, כל עוד הלינק הוא לעמוד שלם, המכיל בתוכו את העיצוב והלוגו של אפקטיבייט. חל איסור ליצור קישורים שיגרמו לתוכן להופיע בתוך סביבה 'מארחת' (host), תוך שימוש בפריימים או בכל טכנולוגיה אחרת.


הגבלת אחריות

מטרת המאמרים המתפרסמים באתר זה היא למסור מידע אודות מוצרים שונים ודרכי העבודה עימם. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהמאמרים יהיו שלמים ואמינים ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך אחריות כלשהי. המידע ניתן 'כמות-שהוא' ('as-is'). אפקטיבייט אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אבדן ו/או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבאתר זה, או מהתכנים שמשובצים בו ו/או מקושרים אליו.

חברת אפקטיבייט לא מספקת ייעוץ הנוגע לאבחון, טיפול או מניעת מחלה. במקרה של ספק, נא להתייעץ עם הרופא המטפל.


הבהרה

לשם שטף הקריאה, ומשיקולי נוחות בלבד, כתוב אתר זה בלשון זכר. התכנים של אפקטיבייט מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור זה או אחר.

שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותים המוזכרים באתר האינטרנט בכלל ובאזור המאמרים בפרט, הנם שמות מסחריים (R) (TM), של החברות שלהם. אפקטיבייט עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים באתר זה, ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותים. שמות מסחריים רשומים (registered trademarks) צויינו בהתאמה.